Dhuro për Kruja.info

Dhuro për të ndihmuar gazetarinë e pavarur dhe në shërbim të së vërtetës. Çdo vlerë e juaja vlen!

Kruja . i​nfo  është platforma e vetme lokale për zonën e Krujës dhe rrethinat e saj. Kjo platformë synon të informojë publikun; të promovojë të rinjt vendet dhe objektet e kultit; të nxisi dhe të jetë zëri i qytetarëve; të jetë një dritare për qytetarët për problematikat dhe shqetësimet e tyre, nëpërmjet gazetarisë qytetare.

Prandaj ne ju ftojmë të jeni pjesë e fushatës sonë dhe të mbështesni “Kruja.info” për një informim të pavarur. Ne duam që të mbledhim të ardhura të mjaftueshme që të sigurojmë kushte të favorshme logjistike për të mundësuar thellimin e investigimeve dhe problematikave të qytetit. 

Deri më tani, më shumë se 100,000 persona kanë vizituar webin tonë, duke u informuar dhe angazhuar me përditësimet tona. Kjo na bën optimistë se mund të bashkojmë përpjekjet me secilin prej jush për të shtuar energjinë dhe dëshirën për të çuar më tej punën tonë.

Pse duhet të na përkrahni?

Liria e medias 
dhe e shprehjes në 
Shqipëri mbetet në nivele 
të ulëta, gazetarët përballen 
me presione dhe kërcënime, ndërsa 
qytetarëve u shërbehen fushata të forta 
propagandistike. Për këtë arsye, ne besojmë 
se një publik i mirë informuar dhe i edukuar rreth 
medias është shumë i rëndësishëm dhe aftësia për të 
menduar në mënyrë kritike dhe për të dalluar informacionin
 e vërtetë nga lajmi i rremë është thelbësore.

Teknologjia dhe mediat sociale kanë shpërndarë fuqi 
dhe informacion për publikun. Qytetarët mund të 
jenë media e tyre duke përdorur telefonat 
  celularë sinjë mjet për të krijuar, redaktuar 
  dhe shpërndarë informacion. Kufiri midis 
gazetarisë dhe aktivizmit po 
mjegullohet, dhe me aftësitë 
dhe inkurajimin e duhur, 
komunitetet mund të
 përdorin burimet 
e tyre për të 
ngritur zërin 
për çështjet
 e tyre.

Teknologjia dhe mediat sociale kanë shpërndarë fuqi dhe informacion për publikun. Qytetarët mund të jenë media e tyre duke përdorur telefonat celularë si një mjet për të krijuar, redaktuar dhe shpërndarë informacion. Kufiri midis gazetarisë dhe aktivizmit po mjegullohet, dhe me aftësitë dhe inkurajimin e duhur, komunitetet mund të përdorin burimet e tyre për të ngritur zërin për çështjet e tyre.

Çdo dhurim i juaji ndihmon!

Liria e medias dhe e shprehjes në Shqipëri mbetet në nivele të ulëta, gazetarët përballen me presione dhe kërcënime, ndërsa qytetarëve u shërbehen fushata të forta propagandistike. Për këtë arsye, ne besojmë se një publik i mirë informuar dhe i edukuar rreth medias është shumë i rëndësishëm dhe aftësia për të menduar në mënyrë kritike dhe për të dalluar informacionin e vërtetë nga lajmi i rremë është thelbësore.

Llogaritë tona bankare

Dhuro nëpërmjet transfertës bankare në Shqipëri Intesa San Paolo Bank 

IBAN:
AL04208112040000062842337101 (Lekë)

NUMRI LLOGARISË:   62842337101 (Lekë)

Xhesjon Zogu, CEO & Founder